Campus Universitet

Ett campus är en plats där studenter möts, träffas och studerar. Det tog vi fasta på när vi tog fram lösningar för campus Kristiansand i Norge. Vi tog fram soffor, möbler för biblioteket, receptionsdiskar, datorstationer och mycket annat.

Ort: Agder Grimstad