Vi växer!

2019/06/18

Johannes Rapp har anslutit till vårt team och kommer arbeta på marknaden.

"Jag gillar att saker händer, och om de inte händer, gillar jag att få dem att hända."

Vill du få något att hända?
Ring Johannes: 0480-73 73 14

Miljödiplomering 2019

2019/06/18

 

 

Pronova Interior AB ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför
– öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.

– påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer,
myndigheter och organisationer.

Kontakta oss

Växel: 0480 - 73 73 00

info@pronova.se