Miljödiplomering 2019

2019/06/18

 

 

Pronova Interior AB ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför
– öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.

– påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer,
myndigheter och organisationer.

– se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

– förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.

– ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Kontakta oss

Växel: 0480 - 73 73 00

info@pronova.se